Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Mamy dla Was kolejny filmowy instruktaż. Tym razem dowiecie się, gdzie szukać wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.

Sprawy związane z udzielaniem ww. pozwoleń załatwicie w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Wchodząc w wydziałową zakładkę, znajdziecie dokumenty niezbędne do załatwienia następujących spraw:

 • Pozwolenie na budowę
 • Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości lub części na działce lub działkach na których został zaprojektowany
 • Pozwolenie na rozbiórkę
 • Przeniesienie pozwolenia na budowę
 • Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
 • Zarejestrowanie dziennika budowy
 • Zaświadczenie o samodzielności lokali
 • Zgłoszenie robót budowlanych
 • Zgłoszenie rozbiórki
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 • Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Budowa, rozbudowa, nadbudowa, bądź odbudowa obiektu budowlanego
 • Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
 • Wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy – wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane

Zapraszamy do obejrzenia filmiku!

ms

Galeria zdjęć