Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Polska Fundacja Przemysłu Kosmicznego postanowiła zbadać powiązanie między przemysłem kosmicznym, a polskim przemysłem rolniczym.

W tym celu przygotowywany jest raport nt. rolnictwa precyzyjnego, którego istotnym elementem są technologie satelitarne. Jest to bardzo istotne badanie, które pozwoli lepiej poznać potrzeby polskich rolników, a co za tym idzie, przygotować wsparcie dla rozwoju polskiego rolnictwa.

Serdecznie zachęcamy wszystkich rolników do wypełnienia krótkiej ankiety, która będzie stanowiła podstawę dla wspomnianego wyżej raportu.

 

Link do ankiety: https://forms.gle/TZsXS2ZjsJJMfFAZ6

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: