Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Jacka Tarnowskiego

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec,
człowieka lubianego, szanowanego przez wszystkich,
który na zawsze zapisał się w historii Połańca.


Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie, Bliskim
Pracownikom Urzędu oraz całej społeczności Miasta i Gminy Połaniec

składają

Stanisław Lonczak
Starosta Powiatu Mieleckiego

Marek Paprocki
Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

wraz
z Zarządem i Radą Powiatu Mieleckiego

ar