Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Zakończyła się przebudowa ulicy Rzochowskiej w Mielcu. Był to trzeci etap tej inwestycji polegający na budowie chodnika na odcinku 325 metrów przy krawędzi jezdni.

Przedmiot zamówienia, które zrealizował wykonawca (Bruk – Dar Dariusz Skawiński Breń Osuchowski) obejmował także przebudowę zjazdów w ciągu chodnika, odcinkowe krycie rowów i budowę wpustów z wylotem przykanalika do rowu otwartego. Wartość robót wykonanych to kwota 252 994 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Gminy Miejskiej Mielec.

Edward Tabor
Data publikacji: