ZAWIADOMIENIE
XLIII Nadzwyczajna Sesja
Rady Powiatu Mieleckiego
odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2022 r. o godz. 8:30
(zdalny tryb obradowania)

Tematyka Obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2022 rok.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/329/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/249/2013 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i wymiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE.
OBRADY SESJI SĄ TRANMITOWANE I DOSTĘPNE NA STRONIE BIP ORAZ STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU: http://bip.powiat-mielecki.pl/rada-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji oraz https://powiat-mielecki.pl/biuro-rady-i-zarzadu-powiatu/transmisja-na-zywo-z-sesji

ms