ZAWIADOMIENIE
XLIX Nadzwyczajna Sesja

Rady Powiatu Mieleckiego
odbędzie się w dniu 2 stycznia 2023 r. o godz. 14.00
w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6

Tematyka Obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2023 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w powiecie mieleckim.

ar