Marek Bogdan, absolwent Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, uzyskał wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP kierowany jest do uczniów i absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach branży mechanicznej i branżach pokrewnych. W tym roku doczekał się już swojej 16. edycji, a laureatem konkursu został absolwent Technikum Nr 3 w Mielcu Marek Bogdan. W dowód uznania za całokształt osiągnięć – w drugim, finałowym etapie tego prestiżowego konkursu – absolwent mieleckiego Zespołu Szkół Technicznych uzyskał wyróżnienie w specjalności „Technik Mechanik”.

Laureat konkursu odebrał okolicznościowy dyplom w środę, 8 lutego, podczas spotkania zorganizowanego w Starostwie Powiatowym w Mielcu. Na ręce wyróżnionego przekazał go dr hab. inż. Włodzimierz Adamski, Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Ponadto, Markowi Bogdanowi pogratulowali także przedstawiciele władz samorządowych powiatu, Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak i Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Marek Paprocki. Zgodnie podkreślili, że zdobyte wyróżnienie stanowi nie tylko ważny punkt na ścieżce edukacyjno-zawodowej laureata, ale i doskonałą formę promocji szkolnictwa zawodowego. Za całokształt działań w tym zakresie podziękowania i gratulacje odebrali też obecni na spotkaniu: Arkadiusz Gałkowski – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu oraz Marcin Jaśkiewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

ms

Galeria zdjęć