13 lutego oficjalnie objął obowiązki nowy dyrektor mieleckiego szpitala.
Wyłoniony w drodze konkursu, spośród 4 kandydatów, Paweł Pazdan przeszedł na to stanowisko z funkcji Zastępcy Prezydenta Mielca. Wcześniej pracował jako dyrektor mieleckiego pogotowia.

We wczesnych godzinach porannych P. Pazdan spotkał się ze swymi najbliższymi współpracownikami. Potem odbyła się konferencja prasowa, na której Starosta Mielecki – Stanisław Lonczak oficjalnie zaprezentował nowego gospodarza mieleckiej lecznicy.
Przed nowym dyrektorem staje wiele wyzwań, mówił Starosta S. Lonczak. Do najważniejszych zaliczył dbałość o każdego pacjenta oraz opanowanie spirali zadłużenia placówki.

Paweł Pazdan (1969)

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 1998 uzyskał tytuł magistra socjologii. Ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierunek: wsparcie menedżerskie dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi.

Pracował w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu. Pełnił tam także funkcję członka zespołu ds. analiz. W latach 2000 - 2012 pracował jako dyrektor wydziału zdrowia i spraw społecznych w Starostwie Powiatowym w Mielcu. W tym czasie był też szefem Grupy Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno-Bytowej w Powiatowym Zespole Reagowania Kryzysowego, sekretarzem zespołu opiniująco-doradczego i zastępcą pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością ISO.

Uczestniczył w reformowaniu służby zdrowia i rozbudowie Szpitala Powiatowego w Mielcu. Był współorganizatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Mielcu i jednym z inicjatorów powstania Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego.
Pracował także jako ekspert Ministerstwa Zdrowia dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Akredytowany Asesor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie POKL w Obszarach Integracja Społeczna i Adaptacyjność Pracowników i Przedsiębiorstw.

W latach 1994-2000 był kuratorem społecznym w Sądzie Rejonowym w Mielcu, a w latach 2000-2003 pełnił funkcję ławnika w tymże Sądzie. W latach 2012 - 2018 pełnił funkcję dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Po zakończeniu pracy w stacji pogotowia ratunkowego do końca listopada 2018 pracował jako koordynator inwestycji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
Od 2018 do chwili obecnej pełnił funkcję zastępcy prezydenta Mielca.

mp