Z inicjatywy Stanisława Lonczaka Starosty Powiatu Mieleckiego w dniu 26 maja 2023 roku odbyło się spotkanie robocze w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 984 Mielec – Lisia Góra z drogą powiatową nr 1172R Dulcza Wielka – Żarówka.

Zawsze na tym skrzyżowaniu dochodziło do kolizji drogowych, jednak w ostatnich miesiącach kolizji jest znacznie więcej, bywa, że po kilka w tygodniu. W spotkaniu, które odbyło się na skrzyżowaniu uczestniczyli; Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego, Zbigniew Tymuła Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Mielcu zarządca drogi nr 984, Zbigniew Działowski członek Zarządu Powiatu Mieleckiego, Józef Rybiński Burmistrz Radomyśla Wielkiego, Jacek Krzyżewski Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu, Ryszard Krawiec Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Mielcu, radny z Żarówki Jan Drąg oraz radny z Dulczy Wielkiej Ferdynand Ryba.

20230526081405_img_2855.jpg

Po wizji lokalnej i dyskusji w tym również z mieszkańcami okolicznych domów postanowiono podjąć szybkie działania poprawiające bezpieczeństwo na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 984 Mielec – Lisia Góra z drogą powiatową nr 1172R Dulcza Wielka – Żarówka.

Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Mielcu zarządca drogi nr 984 wystąpi o zmniejszenie dopuszczalnej prędkości w rejonie skrzyżowania do 70km/godz. na do 50 km/godz. oraz poprawi malowanie znaków STOP na skrzyżowaniu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu na drodze powiatowej przed skrzyżowaniem naklei czerwone pasy a garbami ostrzegające o zbliżaniu się do skrzyżowania.

Strony spotkania wystąpią z pismem do samorządu wojewódzkiego, Wojewody Podkarpackiego, policji o podjęcie pilnych działań zmierzających do przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 984 Mielec – Lisia Góra z drogą powiatową nr 1172R Dulcza Wielka – Żarówka.

Starosta Mielecki już zwrócił się do radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jana Tarapaty, aby wstąpił z wnioskiem do Zarządu Województwa Podkarpackiego o szybką modernizację drogi nr 984 w ramach której powinno być przebudowane wyżej wymienione skrzyżowanie. Województwo Małopolskie, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Województwem Podkarpackim w 2006 roku o modernizacji drogi nr 984, już wykonało modernizację drogi na terenie swojego województwa.

ar