Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Mielcu w maju i czerwcu 2023 roku będą przeprowadzać lustracje terenowe gruntów leśnych na terenie gminy Tuszów Narodowy, na których w Uproszonym Planie Urządzania Lasów ujawniono występowanie halizn, zrębów i płazowin.

Przypomina się, że zgodnie z art. 13 pkt. 1 ust. 2 ustawy o lasach (Dz.U. z 2022r., poz. 672 ze zm.) właściciele lasów są zobowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do ponownego wprowadzenia roślinności leśnej w lasach w okresie 5 lat od usunięcia drzewostanu.

ar