29 listopada, w Dniu Święta Podchorążego, w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klasy wojskowej, realizującej program Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Ślubowanie odbyło się w obecności zaproszonych gości: samorządowców, służb mundurowych, nauczycieli i rodziców. Uroczystość przebiegała zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

Dzień Podchorążego to święto ustanowione na pamiątkę wydarzeń z 29 na 30 listopada 1830 roku, kiedy to grupa słuchaczy Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod wodzą ppor. Piotra Wysockiego zaatakowała Belweder, rezydencję wielkiego księcia Konstantego. W ten sposób rozpoczęło się Powstanie Listopadowe.

Do tradycji patriotycznych, kultywowanych w Zespole Szkół od wielu lat, odniósł się Dyrektor szkoły Janusz Kotarba, który powitał zgromadzonych gości. Głos zabrali również: Wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła, płk mgr inż. Artur Chapski - Szef Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie CWRC i porucznik Julian Traciak z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Wśród zaproszonych gości byli również: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Mielca Mirosław Kapinos, Ks. Janusz Kłęczek - Dziekan Dekanatu Mielec-Północ, kapitan Rafał Kowalski z 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy, kapitan Piotr Zasuwa z Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych – Dęba, ppłk Witold Witkowski - Szef WCR Mielec, kapitan Mariusz Pustułka - WCR Mielec, Komisarz Ryszard Łabaj - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu, mł. bryg. Łukasz Kapinos - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Arkadiusz Misiak - Komendant Straży Miejskiej w Mielcu. Swoją obecnością, uroczystość zaszczycili również dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i podstawowych powiatu mieleckiego wraz z uczniami, a także członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Technikum Elektrycznego w Mielcu – Joanna Pisarczyk i Leszek Sowa. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół 1893” w Mielcu, reprezentowali: Prezes Towarzystwa - Zbigniew Bochenek i Wiceprezes - Emilia Żola. Na uroczystości nie zabrakło również Rady Rodziców działającej przy ZS, a także rodziców kadetów, uczniów i nauczycieli.

Po wystąpieniach znamienitych gości, nastąpiło uroczyste ślubowanie kadetów z kl.1A. Rotę ślubowania odczytał Koordynator Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych i Oddziałów Przygotowania Wojskowego w ZS Marek Sypek. Potem nastąpił przemarsz klas wojskowych, na czele z Oliwią Czekaj (kl. 4A) oraz pocztem sztandarowym w składzie: Adrian Labak (4A), Michał Dąbrowski(3A) i Kacper Zadora(4A).

Po części oficjalnej, publiczność wysłuchała programu artystycznego, który tematycznie nawiązywał do Dnia Święta Podchorążego. W pięknym montażu słowno – muzycznym wystąpili: Patrycja Rzeźnik (5D), Julia Mowsesian (5A), Oliwier Galas (4C), Leon Kwiatkowski (2B) oraz Michał Dąbrowski (4A), który był też głównym prowadzącym całego wydarzenia.

Uroczystościom towarzyszyła prezentacja sprzętu służb mundurowych (policja, straż pożarna, wojsko), a także pokaz szkolnej strzelnicy wirtualnej. Zaproszeni goście mieli też okazję skosztować tradycyjnej wojskowej grochówki oraz wypieków, które zostały przygotowane przez uczniów i uczennice technikum hotelarskiego w ZS.

W przygotowania do uroczystości, obok klas wojskowych, szczególnie zaangażowane były klasy: 2C, 3A, 4D i 5D wraz z nauczycielami. Dzięki temu uroczystość miała wyjątkową oprawę i odbiła się szerokim echem w lokalnych mediach, a dla kadetów, ich rodziców i całej społeczności szkolnej była niezapomnianym wydarzeniem.

Informacja: ZS im. prof. J. Groszkowskiego

ms

Galeria zdjęć