Zapisy na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Mielcu ruszyły
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli (CKPiDN) ogłosiło nabór na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na rok szkolny 2024/2025. Oferta skierowana jest zarówno do absolwentów szkół zawodowych, jak i innych osób pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Kursy są finansowane z subwencji oświatowej, co oznacza brak opłat dla uczestników.

Bezpłatne kursy dla wszystkich zainteresowanych

CKPiDN oferuje bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, które są finansowane z subwencji oświatowej. Dzięki temu uczestnicy nie muszą ponosić żadnych kosztów związanych z udziałem w kursach. Oferta skierowana jest zarówno do absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, jak i innych osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Program nauczania zgodny z nową podstawą programową

Kursy będą realizowane według programu nauczania, który uwzględnia nową podstawę programową kształcenia w zawodach. Każdy kurs obejmuje minimalną liczbę godzin kształcenia określoną w podstawie programowej, co zapewnia wysoki poziom nauczania. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu potwierdzającego ich kwalifikacje zawodowe.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwi uczestnikom przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. Egzamin ten przeprowadzany jest przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają świadectwo potwierdzające ich kwalifikacje zawodowe. Osoby, które zdadzą egzamin z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie i posiadają odpowiedni poziom wykształcenia, będą mogły otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Współpraca z lokalnymi zakładami pracy

Uczestnicy kursów mają możliwość podjęcia zatrudnienia w zakładach pracy zlokalizowanych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE), z którymi CKPiDN utrzymuje stały kontakt. Wśród firm, które współpracują z CKPiDN, znajdują się m.in. BURY Sp. z o.o., Husqvarna Poland Sp. z o.o., Kronospan Mielec Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. oraz Kirchhoff Polska Sp. z o.o. Taka współpraca pozwala uczestnikom na zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego i zwiększa ich szanse na zatrudnienie po ukończeniu kursu.

Rekrutacja i wymagane dokumenty

Proces rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe już się rozpoczął. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wniosek rekrutacyjny można znaleźć na stronie CKPiDN. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych jest ograniczony, dlatego warto złożyć je jak najszybciej, aby skorzystać z tej wartościowej oferty edukacyjnej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty CKPiDN i podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. To doskonała okazja, aby zdobyć nowe umiejętności, które zwiększą szanse na rynku pracy.


Na podst. Powiat Mielecki