Ostrzeżenie hydrologiczne: możliwy gwałtowny wzrost stanów wody na Podkarpaciu
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownym wzrostem poziomu wód w naszym regionie. Mieszkańcy powinni być przygotowani na możliwość lokalnych podtopień i utrudnień. Szczególna uwaga powinna być zwrócona na mniejsze rzeki i tereny miejskie.

Ostrzeżenie hydrologiczne dla regionu

IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia, które obowiązuje od godziny 11:00 dnia 1 lipca do godziny 23:00 tego samego dnia. Dotyczy ono gwałtownego wzrostu poziomu wód w zlewniach dopływów Wisły po Dęblin oraz Strwiąża. W wyniku prognozowanych intensywnych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w terenach miejskich mogą wystąpić nagłe podtopienia.

Prognoza opadów i ich skutki

Prognozowane burze przyniosą intensywne, punktowe opady, które mogą wywołać gwałtowne wzrosty poziomu wód. IMGW podkreśla, że istnieje wysokie, bo aż 80-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska. W szczególnych przypadkach, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, można spodziewać się przekroczenia stanów ostrzegawczych, a nawet alarmowych. Obszary miejskie są szczególnie narażone na lokalne podtopienia.

Jak przygotować się na nadchodzące zagrożenie

Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność i przygotować się na ewentualne utrudnienia. Ważne jest, aby na bieżąco monitorować komunikaty IMGW i być świadomym możliwości wystąpienia podtopień. Warto zabezpieczyć swoje mienie i unikać przebywania w pobliżu mniejszych rzek oraz terenów nisko położonych. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów, należy również zwrócić uwagę na możliwość lokalnych utrudnień w ruchu drogowym.

Uwagi i zalecenia IMGW

IMGW zwraca uwagę, że ze względu na intensywny i punktowy charakter prognozowanych opadów burzowych, zagrożenie może pojawić się nagle i lokalnie. W związku z tym, mieszkańcy powinni być przygotowani na ewentualne podtopienia zarówno na obszarach miejskich, jak i w pobliżu mniejszych rzek. Zastosowanie się do zaleceń i monitorowanie komunikatów może pomóc w minimalizowaniu skutków gwałtownych opadów.

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i bądźmy przygotowani na nadchodzące zmiany w pogodzie. Pamiętajmy, że odpowiednie działania mogą zminimalizować negatywne skutki gwałtownych zjawisk hydrologicznych.


Urząd Miejski w Mielcu