Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

W Samorządowym Centrum Kultury w dniu 23 czerwca odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców biorących udział w Projekcie „parasolowym” pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”, dotyczącym wymiany pieców węglowych na kotły na gaz oraz na biomasę. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciel Wykonawcy – firmy FLEXIPOWER GROUP. Na spotkaniu zostały podsumowane dotychczasowe działania dotyczące Projektu oraz przedstawione kolejne kroki, które przed nami. Przedstawiciel Wykonawcy zaprezentował dane techniczne kotłów, które będą montowane w ramach Projektu. Spora część spotkania poświęcona była na swobodne zadawanie pytań przez Mieszkańców.

Informacje dotyczące kosztów przypadających na wkład własny Mieszkańca można uzyskać pod numerem telefonu: 17 787 40 83, 17 787 40 82 lub 17 787 40 81

Informacje dotyczące kwestii technicznych związanych z wymianą kotła można uzyskać pod numerem: 17 787 41 55

Na spotkaniu zostały przedstawione dwie prezentacje, które załączamy poniżej.

Mielec Kotły

Prezentacja- spotkanie z mieszkańcami – wymiana kotłów – 23.06.2020

Edward Tabor
Data publikacji: