Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

ikonka_slabowidzaca_gotowa_4.png

Dobiegają końca prace związane z remontem ulic dojazdowych do mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Organizacja ruchu w tym rejonie zasadniczo nie uległa zmianie. Najbardziej istotną jest nieco inny sposób poruszania się pojazdów na rondzie przylegającym do bramy głównej Strefy, od niedawna noszącym imię Tadeusza Ryczaja. Zlikwidowany został przejazd „na wprost” ulicą Wojska Polskiego.

Znajdujące się na tym rondzie oznakowanie kierunkowych tablic informacyjnych odzwierciedla dotychczasową, wciąż obowiązującą organizację ruchu.

Już w najbliższym czasie zostanie ona jednak zmieniona. Na rondzie pojawią się nowe tablice kierunkowe sugerujące - głównie kierowcom przyjeżdżającym spoza Mielca - wybór obwodnicy jako trasy szybszej.

Jednocześnie utrzymany zostanie dotychczasowy porządek i nie będą wprowadzone ograniczenia tonażowe, które mogłyby uniemożliwić przejazd TIR'om ulicą Padykuły. Zarówno ona, jak i wyremontowana w ostatnim czasie ulica Wojska Polskiego zostały tak zaprojektowane, by wytrzymać duże obciążenia poruszających się nimi pojazdów.
Wprowadzenie takich ograniczeń byłoby także niekorzystne ze względów logistycznych dla firm ulokowanych w Strefie, w części przylegającej do tego układu komunikacyjnego.

Nowa organizacja ruchu wprowadzona zostanie jeszcze w 2020 roku i uwzględniać będzie zmiany na obu rondach przylegających do Strefy.

mp