Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

II Liceum Ogólnokształcące w Mielcu pozyskało sprzęt multimedialny, który ułatwi prowadzenie zajęć online.

Placówka otrzymała "Szkolny Pakiet Multimedialny OSE" (Państwowy Instytut Badawczy NASK). Pakiet składa się z tabletów wraz z usługą mobilnego internetu (LTE).

Wsparcie to trafiło do najlepszych szkół w każdym województwie i ma na celu podniesienie jakości pracy szkoły w zaistniałych warunkach nauczania zdalnego w czasach pandemii.

ms