Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

W związku z ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Mielcu, do odwołania nieczynne będą także kasy, w których można było dokonywać płatności za podatek. Zachęcamy do zapoznania się z innymi możliwościami dokonywania opłat.

  1. Płatność podatku

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego bez dodatkowych opłat można dokonywać:

– we wszystkich oddziałach Banku PKO BP S.A. w Polsce

– za pomocą bankowości elektronicznej,

– przy użyciu e-usług

Indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat tytułem podatków lokalnych znajdują się w otrzymanych przez Podatników decyzjach wymiarowych (nakazach płatniczych).

  1. Zwrot podatku akcyzowego

Prezydent Miasta Mielca informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego nie będą przyjmowane bezpośrednio.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w terminie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r. w następujący sposób:

  • wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym Urzędu Miejskiego w Mielcu (ul. Żeromskiego 26)
  • wysłać pocztą tradycyjną;
  • osobiście w Urzędzie Miasta jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem.

Jednocześnie Prezydent Miasta Mielca przypomina, że zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego 2021 r. określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, wniosek może złożyć tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 roku wynosi:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wszystkie informacje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego udzielane są pod numerem telefonu 17 787 43 39 w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: