Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Zarząd Powiatu Mieleckiego przekazał Szkole Ratownictwa Medycznego działającej przy mieleckim pogotowiu dotację celową wysokości 100 tys. złotych.

Uchwałę dotyczącą wsparcia dla szkoły ratownictwa podjęto 12 października br. Zgodnie z jej zapisami, środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu szkoleniowego.

- Ciągły rozwój Szkoły Ratownictwa Medycznego w Mielcu jest dla nas, jako Zarządu Powiatu, niezwykle istotny. Szkoła stanowi ważny element funkcjonowania pogotowia, pozwalający na ciągłe poszerzanie wiedzy i podnoszenie kompetencji nie tylko naszych ratowników, ale także służb pokrewnych. Jej działalność jest ważna również z punktu widzenia mieszkańców zainteresowanych zagadnieniami związanymi z pierwszą pomocą – podkreśla Andrzej Bryła, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego.

Podstawową misją szkoły ratownictwa jest doskonalenie kadry mieleckiego pogotowia oraz ratowników innych profesji (niemedycznych). Na co dzień ratownicy wkładają jednak dużo wysiłku w to, by zagadnienia związane z pierwszą pomocą przybliżać także zainteresowanym mieszkańcom powiatu mieleckiego, m.in. poprzez organizację kursów pierwszej pomocy dla grup zorganizowanych, indywidualnych spotkań edukacyjnych czy warsztatów dla najmłodszych.

Zdjęcia: Szkoła Ratownictwa Medycznego w Mielcu

ms

Galeria zdjęć