Od kiedy tabletka dzień po jest na receptę? Odpowiadamy

Aby mogła być w Polsce aktualnie kupiona tabletka „dzień po”, recepta otrzymana od lekarza jest koniecznością. Nie zawsze jednak tak było, gdyż jeszcze parę lat temu antykoncepcja awaryjna w aptekach dopuszczona była do sprzedaży ogólnodostępnej. Od kiedy tabletki „dzień po” są wyłącznie na receptę i kto taką receptę może wystawić? Sprawdzamy!

Tabletka dzień po bez recepty czy na receptę?

Historia dostępności antykoncepcji awaryjnej w Polsce jest zmienna, czego przykładem może być fakt, że jeszcze do niedawna w Polsce można było kupić tabletki „dzień po” bez recepty. Nie każdy wie, ale czas dostępności tabletek „po” bez konsultacji z lekarzem nie trwał długo. Jeszcze w 2014 roku wszystkie tabletki awaryjne dostępne były wyłącznie na receptę. Zmiana pojawiła się zaledwie rok później, a wraz z nią możliwe było kupowanie antykoncepcji ratunkowej w aptekach bez posiadania recepty. Ogólnodostępność antykoncepcji awaryjnej nie potrwała jednak długo i już 2017 roku projekt nowelizacji ustawy został przegłosowany, a w konsekwencji tabletki „dzień po” znów zaczęły być dostępne wyłącznie na receptę.

Kto może wystawić receptę na tabletkę „dzień po”?

Aby w naszym kraju w aptece była wydana antykoncepcja awaryjna, recepta wystawiona przez lekarza jest koniecznością. Już od 2017 roku odpowiedź na pytanie, czy pigułka dzień po jest na receptę, jest bowiem twierdząca i tabletka „dzień po” bez recepty nie może być legalnie kupiona. Po receptę nie trzeba jednak zgłaszać się do lekarza ginekologa, gdyż wystawić może ją również lekarz innej specjalizacji. Nie każdy wie, ale recepta na tabletkę „dzień po” może być wystawiona również zdalnie, w tym, chociażby za pośrednictwem strony https://tabletkadzienpo.pl.

Zanim jednak pacjentka otrzyma receptę na antykoncepcję awaryjną, konieczne jest sprawdzenie przez lekarza, czy przyjęcie leku przez kobietę jest zasadne i bezpieczne. W tym celu przeprowadzany jest z kobietą wywiad medyczny, w czasie którego lekarz zbiera informacje o stanie zdrowia danej pacjentki i jej istotnej historii medycznej. Na tej podstawie lekarz jest w stanie sprawdzić wskazania i obecność ewentualnych przeciwwskazań, a w ostateczności może podjąć decyzję o wystawieniu e-recepty lub jej niewystawieniu. Jeśli lekarz nie będzie mieć zastrzeżeń, recepta online na antykoncepcję awaryjną zostanie wystawiona nawet w kilka minut.

Antykoncepcja awaryjna i recepta online – jak zrealizować?

Załóżmy, że kobiecie została już przepisana przez lekarza tabletka „dzień po”. Recepta może być teraz zrealizowana w dowolnej aptece, która posiada środki awaryjne na stanie. Sposób realizacji e-recepty wystawionej przez Internet nie różni się od realizacji e-recepty wystawianej stacjonarnie i nie ma tu też znaczenia rodzaj przepisanych medykamentów. E-recepta na antybiotyk realizowana jest zatem w ten sam sposób, co e-recepta na tabletki „dzień po”:

  • Aby wykupić przepisaną antykoncepcję awaryjną, należy podać farmaceucie otrzymany SMS-em kod czterocyfrowy. Sam kod będzie jednak niewystarczający do realizacji e-recepty. Niezbędne będzie również podanie swojego numeru PESEL jako uwierzytelnienia.
  • Inną opcją jest skorzystanie z kodu kreskowego e-recepty. Można go znaleźć na informacyjnym wydruku e-recepty, a ten wysyłany jest do pacjentki mailowo w momencie przepisania leku przez lekarza. Kod kreskowy znaleźć można również w zbiorze recept znajdujących się w profilu IKP. Podanie kodu kreskowego jest wystarczające do wykupienia leków, co oznacza, że pacjentka nie będzie musiała już podawać swojego numeru PESEL.