Przy Związku Powiatów Polskich powołano Forum byłych starostów. Zarząd Związku Powiatów Polskich powołał komisję – Forum Bene Meritus, składającą się z byłych starostów. Celem jest wykorzystanie doświadczenia i kompetencji tych osób nabytego przez lata sprawowanej samorządowej funkcji.

Forum Bene Meritus będzie pełnić rolę doradczą względem organów Związku Powiatów Polskich w szczególności w sprawach związanych z ustrojem i zadaniami jednostek samorządu terytorialnego, zarządzaniem w JST, finansami publicznymi, dochodami JST oraz współpracą samorządów z innymi podmiotami.


Forum może w szczególności: formułować opinie, kierować do Zarządu pisma o podjęcie interwencji oraz opracowywać raporty, analizy, publikacje i artykuły.


Pierwszym przewodniczącym Forum został wybrany Andrzej Szymanek – były długoletni starosta wieruszowski, który przeszedł na emeryturę.
- Mimo zakończenia pracy na stanowiskach starostów nadal bliska jest nam idea samorządności i rozwój wspólnot lokalnych – mówi przewodniczący Forum Andrzej Szymanek. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu samorządowców, utworzyła się grupa inicjatywna, która zaproponowała Zarządowi Związku Powiatów Polskich powołania struktury organizacyjnej skupiającej byłych starostów – dodaje przewodniczący.

img_0668.jpg

Pomysł wykorzystania wieloletniego doświadczenia w samorządzie lokalnym w ramach nowo powołanego Forum dobrze ocenia były Starosta Mielecki, a obecnie radny Rady Powiatu Józef Smaczny.


-Powstanie takiego Forum rodzi szereg nowych możliwości – ocenia J. Smaczny. – Wiedza i umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami nabyta w ciągu wielu lat, na przestrzeni kilku kadencji jest wręcz unikatowa. Tego nie znajdzie się w żadnym podręczniku, dlatego bardzo ciepło oceniam ta ciekawą inicjatywę – dodał.


Swój akces do Forum zgłosiło już kilkunastu byłych samorządowców. Do kolejnych przewodniczący Forum Andrzej Szymanek wystosował już zaproszenia do współpracy w ramach tego gremium.

mp

foto główne i tekst źródłowy: https://www.zpp.pl