Ruszył nabór wniosków w konkursie na mikrogranty na rozwój młodych organizacji. Nabór zakończy się 8 maja 2023 roku, o godz. 12.00 czasu polskiego. Konkurs jest realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Mikrogranty to środki finansowe dla mniej doświadczonych organizacji, które zostaną przeznaczone na realizację bieżących działań związanych z budowaniem zespołu i organizacją pracy, rozpoznawalnością i współpracą w środowisku lokalnym. Celem konkursu jest zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizacjom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, bądź takim, które nie zdołały jeszcze ustalić wewnętrznych zasad i procedur, wypracować kultury pracy czy sposobów skutecznego dotarcia do swoich odbiorców.

Ogólne warunki konkursu
Kwota przeznaczona na granty w tym konkursie wynosi 360 000 EUR z Funduszy Norweskich.
W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów na rozwój organizacji:
• minimalna kwota grantu: 10 000 EUR,
• maksymalna kwota grantu: 12 000 EUR,
• czas realizacji: od 6 do 8 miesięcy,
• wkład własny: nieobowiązkowy,
• dla organizacji zarejestrowanych nie wcześniej niż 28 lutego 2020 roku i nie później niż 28 lutego 2023 (dzień przed ogłoszeniem konkursu) oraz prowadzących działalność statutową wpisującą się w co najmniej jeden z czterech obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Ochrona praw człowieka, Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu, Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym oraz Wsparcie rozwoju sektora społecznego);
• dla organizacji, które nie otrzymały wcześniej żadnego grantu w konkursach organizowanych w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny ani Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Więcej: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/mikrogranty/

Informacja nadesłana

ms