Opiekunów społecznych zainteresowanych otrzymaniem skierowania na kastrację wolno żyjących kotów informujemy, że skierowania wydawane są przez Referat Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój 21, w godzinach pracy urzędu.

Zabiegi wykonywane są przez Przychodnię Weterynaryjną CHIRON-VET Bogna Niedziela z siedzibą w Mielcu przy ul. Mickiewicza 32.

Anna Wojtas
Data publikacji: