Inwestycja będzie kosztować około 2 mln zł. Znaczną część tej sumy udało się uzyskać dzięki pomocy posła Fryderyka Kapinosa, który przekazał staroście Stanisławowi Lonczakowi promesę na dofinansowanie inwestycji w kwocie 1 600 000 zł. Dofinansowanie na ten cel pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Bardzo dziękuję posłowi Fryderykowi Kapinosowi za pomoc w pozyskaniu dużego dofinansowania do tej inwestycji. Dokładając własne środki z budżetu Powiatu Mieleckiego będziemy mogli zrealizować ważną inwestycję w tym historycznym budynku - mówi Stanisław Lonczak

W ramach tej inwestycji przewidziano prace konstrukcyjne – wymianę zniszczonych i zagrzybionych elementów więźby dachowej powodujących zagrożenie dla osób i mienia, prace dekarskie – całkowitą wymianą pokrycia dachu, obróbkę blacharską rynien i rur spustowych w celu likwidacji przecieków przez dach oraz prace elewacyjne – służące odrestaurowaniu i zabezpieczeniu murowanych ścian przed działaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec przyszłego roku.

Poseł Fryderyk Kapinos przekazał również promesę w kwocie 470 000 zł na remont dachu zabytkowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kilińskiego w Mielcu. Dofinansowanie na ten cel również pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

img_4852.jpg

ar