Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Mielec

Przy wsparciu środków ze Starostwa Powiatowego w Mielcu w przyszłym tygodniu odbędą się finały XI edycji Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki „Barwy Mojej Ojczyzny”.

W finałach – w kategorii recytacji i śpiewu – zmierzą się laureaci pierwszego etapu konkursu, wyłonieni w czasie eliminacji szkolnych. Ich występy zaplanowano na środę, 27 października (uczniowie szkół podstawowych) oraz czwartek, 28 października (uczniowie szkół ponadpodstawowych).

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 1893 oraz Miejska Biblioteka Publiczna SCK w Mielcu. Jego najważniejszym założeniem jest popularyzowanie utworów o tematyce sławiącej ojczyznę, uwrażliwianie na piękno przyrody ojczystej i wzmacnianie tożsamości narodowej. Konkurs, jak podkreślają organizatorzy, ma również służyć promocji talentów oraz motywowaniu młodzieży do twórczej pracy.

Organizacja wydarzenia, podobnie jak w latach ubiegłych, wsparta została dotacją z budżetu Powiatu Mieleckiego przyznawaną organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku.

ms

Galeria zdjęć