Mieszkańcy Mielca coraz liczniej zgłaszają się do Urzędu Miejskiego w Mielcu, wyrażając chęć wymiany kotła węglowego w swoim gospodarstwie. Obecnie, ponad 80 osób dopełniło wszystkich formalności i to one w pierwszej kolejności mają możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę pieców. Nabór wniosków na wymianę kotłów trwa nadal i jest efektem projektu parasolowego realizowanego przez Gminę Miejską Mielec.

Do składania deklaracji na wymianę starych i nieefektywnych kotłów zachęca Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski.

– Plusów z wymiany pieców węglowych na gazowe lub na biomasę jest wiele. Główne korzyści, to te wynikające z ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Warto pamiętać, że podczas spalania węgla, emisja pyłów czy szkodliwych związków jest znacznie wyższa niż w przypadku emisji wydzielanej przez piec gazowy. Decydując się na wymianę kotła, to poniekąd ukłon w stronę środowiska i nasz wkład w jego ochronę – mówi Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski.

Projekt „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielecwspółfinansowany jest ze środków unijnych, a kwota dofinansowania to 1 666 924,78. Do końca 2020 roku wymienionych zostanie 127 kotłów węglowych na gazowe lub na biomasę.

Do projektów mogą aplikować tylko właściciele nieruchomości, w których brak jest przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dodatkowo o kotły na ekogroszek mogą aplikować wyłącznie właściciele takich nieruchomości, w których nie ma przyłącza gazowego, zarówno w budynku, jak i na działce, na której budynek jest posadowiony.

Nabór Deklaracji prowadzony jest w trybie ciągłym w godzinach pracy Urzędu, w głównym budynku przy ul Żeromskiego 26 – pokój 32.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 787 40 82.

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: