Kadencja Mieleckiej Rady Seniorów 2015-2019 dobiegła końca, a to oznacza, że swoją pracę rozpoczęła nowa Rada, która przez następne cztery lata będzie reprezentować osoby starsze w naszym mieście.

Zgodnie ze statutem Mieleckiej Rady Seniorów pierwsze posiedzenie, które odbyło się 16 września (poniedziałek), otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Bieniek. W obradach Mieleckiej Rady Seniorów uczestniczyli Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski, Drugi Zastępca Adriana Miłoś oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Agata Ćwięka.

Przewodnicząca Rady Stanisława Rzeźnik przedstawiła sprawozdanie z działalności pierwszej kadencji MRS. Złożyła również podziękowania dla władz samorządowych oraz koleżanek i kolegów współpracujących w Radzie.

Prezydent Mielca Jacek Wiśniewki wyraził słowa uznania dla osób zaangażowanych w działalność Mieleckiej Rady Seniorów, a członkom drugiej kadencji życzył dobrej i owocnej pracy.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady dokonano wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Mieleckiej Rady Seniorów. Przewodniczącą Rady została Stanisława Rzeźnik, a wiceprzewodniczącym Wacław Świerczyński.

 

Skład Mieleckiej Rady Seniorów:

  1. Pan Jan Bury
  2. Pani Władysława Cegielska
  3. Pani Maria Działowska
  4. Pani Barbara Gadomska
  5. Pani Krystyna Kubińska
  6. Pan Janusz Pacholec
  7. Pani Irena Szastak
  8. Pani Elżbieta Pitroff
  9. Pani Stanisława Rzeźnik
  10. Pan Wacław Świerczyński

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: