17 września, w rocznicę sowieckiej napaści na Polskę, przed mieleckim Pomnikiem Sybiraków spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, delegacje służb mundurowych oraz uczniowie mieleckich szkół.


Ta data, przez wiele lat przemilczana w publikacjach i podręcznikach historii jest nadal żywa w pamięci tych, którym dane było przeżyć zesłanie na Syberię i skazanie na zagładę wskutek stalinowskich represji.
Po mszy świętej w cmentarnej kaplicy, odprawionej w intencji ofiar stalinizmu, uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed mieleckim Pomnikiem Sybiraków. Uroczystości gromadzą przy Pomniku również tych, którzy przeżyli ten ciężki okres, a których niestety z roku na rok ubywa. Spotkanie z nimi to jednocześnie niezapomniana lekcja historii dla najmłodszego pokolenia.

Dzień Sybiraka organizowany jest przez Związek Sybiraków od 1991 roku. W 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 17 września Dniem Sybiraka. Uchwałę w tej sprawie przyjęto przez aklamację.


Każdego roku sybiracy z całego świata spotykają się najpierw w Gdańsku pod pomnikiem Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, a następnie przemieszczają się do Szymbarku na Kaszubach. W spotkaniach bierze od początku udział każdorazowo tysiące osób.


Teren, na którym odbywa się Światowy Dzień Sybiraków należy do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. To miejsce ukazujące w niezwykły sposób historie sybiraków. Można tam zobaczyć Dom Sybiraka przywieziony z Syberii (budowany ok. roku 1765), pociąg którym wywożono Polaków na zsyłkę podczas II wojny światowej, repliki łagrów, kościół im. św. Rafała Kalinowskiego w którym znajdują się liczne pamiątki podarowane przez sybiraków).
Od 2006 artyści wystawiają spektakle poświęcone tematyce wywózki Polaków na wschód. Wszystkie scenariusze oparte są na autentycznych przeżyciach zesłańców.

mp